Projektujemy wdrożymy stronę firmową - twoja domena z wizytówką lub własnym blog tematyczny. Kreator CMS do samodzielnego redagowania opieka techniczna Webmaster z Olsztyna.

REGON: 381310998

Twoja strona internetowa, sklep internetowy, własna domena www.
Twoja strona internetowa, sklep internetowy, własna domena www.
Podaj swój e-mail:
Treść Twojej wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Projekt Twojej własnej www. strona internetowa. Twoja domena z wizytówką lub własnym blog tematyczny. Kreator do samodzielnej redakcji i opieka wwww.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……… [SEP Marcin Januszewski] z siedzibą w Olsztynie .

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail ……… [biuro@twojawitryna.eu] lub telefoniczne +48515658178

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu płatności na podstawie PayPal / Szybki przelew podstawa prawna przetwarzanianp. art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej.

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie SEO Marcin Januszewski

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.

 

Posiada Pan/Pani prawo:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych,

  sprostowania swoich danych osobowych,

  usunięcia swoich danych osobowych,

  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych po przez wiadomość email na adres: biuro@twojadomena.eu jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,

  przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

 

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest warunkiem zakupu. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych ni

 • Będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji międzynarodowej Obszaru NATO wskazując na Kanadę i USA. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi lub wiążących reguł korporacyjne zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską , lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską:, lub zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania Sądowego, lub certyfikatu ochrony danych osobowych:

 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w konsekwencją uzyskanej przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie, tym samym takie dane przetwarzania będą przekazywane między innymi WebWawe, FreshMail, Snipcart, Google.

 

2021 SEO Marcin Januszewski 

NIP: 7393582740 , REGON: 381310998

twojadomena.eu: RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej.